„AS MATEK has been highly professional both in technical drawing and construction.“ Per-Øivind Wold, Villa Utvikling A.S
„Flexibility and innovativeness make AS MATEK an easy partner to work with.“ Roar Fuglerud, RF Prosjekt AS

Pühadeaegne töögraafik

MATEK

Mateki meeskond puhkab ajavahemikus 24.12.2015-03.01.2016. Rahulikke pühi ja kohtumiseni uuel aastal!

Matek osaleb Norra ehitusmessil ByggReisDeg 2015

MATEK

Matek osaleb EASi poolt organiseeritud Eesti riiklikul ühisekspositsioonil rahvusvahelisel ehitusmessil ByggReisDeg 2015, mis toimub Norras, Lillestrømis 14.-17.oktoober. Messi korraldatakse alates 1954 aastast.

Matek on osa EASi poolt kokkupandud  Eesti ühisstendist, mis on ellu kutsutud leidmaks Eesti ettevõtetele uusi äripartnereid olulistel eksporditurgudel.

Rohkem infot messi ByggReisDeg kohta leiate siit: http://www.byggreisdeg.no/?language=en

Matek viis EAS-i innovatsiooniosakute toetuse abil läbi projekti „Välispiirete sõlmedes õhulekete ja külmasildade vähendamine“

MATEK

Koostöös TTÜ Ehitiste projekteerimise instituudiga teostas AS Matek perioodil 1.01.14 – 31.03.15 hoonete välispiirete õhulekete ja külmasildade uuringu.

Uuringus käsitleti kahte etappi:

AS Mateki tüüpilise tarinditega projekteeritud, toodetud ja monteeritud puitsõrestikhoonete õhulekete välimõõtmise abil määrati eramule deklareeritud õhulekkearv.
Jõuti tulemuseni, et olemasoleva kvaliteediga töö korral võib Matek AS hoonemoodulite energiaarvutustes kasutada õhulekkearvu 3,9 m³/(h·m²) energiatõhususe miinimumnõuete määruses toodud õhulekkearvu baassuuruse 6,0 m³/(h·m²) asemel.

Laboratoorsete uuringute abil hinnati AS Mateki välisseina liitekohtade õhulekkeid. Tehtud mõõtmised on aluseks edasisteks uurimistöödeks

Projekti tulemusena kogutud ja analüüsitud andmete põhjal koostas AS Mateki projekteerija Mihkel Pärnalaas oma lõputöö.

Toetatava projekti kestvus on 01.01.2014-30.04.2015.

EL_Regionaalareng_horisontaal

AS Matek

Address: Pärnu mnt 158
Tallinn 11317
Phone: +372 622 0077
Fax: +372 622 0078

 

E-mail: matek @ matek.ee
Reg nr: 10377272,
VAT: EE100345801