„AS MATEK has been highly professional both in technical drawing and construction.“ Per-Øivind Wold, Villa Utvikling A.S
„Flexibility and innovativeness make AS MATEK an easy partner to work with.“ Roar Fuglerud, RF Prosjekt AS

Puitmaja

MATEK > Ettevõtte tutvustus > Puitmaja

Mateki puitmajad – kvaliteetne kodu mõne kuuga.

Mateki puitmajad on tuntud oma kvaliteedi poolest – materjalidena kasutatakse kuivatatud ja hööveldatud puitu. Monteeritav süsteem võimaldab puitmaja püstitada ka mõne kuuga.

KONTSEPTSIOON

Arhitektuursete jooniste ja kliendi soovide alusel töötatakse tellitava hoone ehitamise tarbeks välja optimaalseim konstruktiivne lahendus. Hooneelementide tootmiseks ja püstitamiseks koostatakse tehniline dokumentatsioon.
Tootejooniste järgi valmistatakse tehaseliselt hoonete tarindid — seina-, vahelae- ja katusepaneelid, ogaplaatidega ühendatud katusesõrestikud. Toodetakse ruumelemente, mille puhul tehase tingimustes on tehtud siseviimistlus, on paigaldatud sisekommunikatsioonid, seadmed ja köögi vm mööbel.
Koos põhikonstruktsioonidega tarnitakse ehitusobjektile hoone püstitamiseks vajalikud montaaži- ja komplekteeritavad materjalid.
Erineva valmidusastmeni ehitatud maju pakutakse projektipõhiselt ning valdavalt kliendi arhitektuursetest ja konstruktiivsetest ootustest lähtuvalt.
Toodetud konstruktsioonid üldjuhul monteerib ettevõtte oma montaažimeeskond, vajadusel  ostetakse sisse teenus allhankijatelt.
Võtmevalmis majade teenuse puhul on Matek projektijuhi rollis ning erinevad teenused ostetakse valdavalt sisse allhankijatelt.
Taolise tööstusliku ehitusmeetodi eesmärgiks on hoonete kiire valmimine, protsesside ja materjalide efektiivne ohjamine ning kvaliteedi kindlustamine. Kokkuvõttes peab see tagama kliendile kulude kokkuhoiu ja kiirema kapitali käibe.

Monteeritava puitmaja eelised:

Puit on tänapäeval ainuke laialdaselt kasutatav looduslikult taastuv ehitusmaterjal, lisaks sellele on puidul mitmeid eeliseid:

–          kerge
–          lihtsalt töödeldav
–          hea soojapidavusega
–          kergesti kohandatav

Puitmaja kasuks tasub otsustada siis, kui lisaks mugavusele ja kvaliteedile hindad ka madalaid elamu ekspluatatsioonikulusid, loodussõbralikku elukeskkonda ja ökosõbralikku ehituslahendust.

Monteeritava puitmaja lahenduse põhiargumentideks on kvaliteet ja kiirus:

–          Tehases tootmine eeldab põhjalikku projekteerimist ning sõlmede lahenduste läbitöötamist, mis omakorda tagab elementide ja kogu ehitise kõrge kvaliteedi
–          Monteeritav süsteem võimaldab majad püstitada 3 kuni 4 kuuga ning ehitustöid võib teostada aastaringselt.

Kliendi vajadustest lähtumine ning toodete ja teenuste kõrge kvaliteet on kategooriad, mille üle Matekis ei tingita.
Oma toodete valmistamisel kasutame materjale, mis omavad kas rahvusvaheliselt tunnustatud vastavussertifikaati või kasutusluba. Välistatud on juhuslike ja kõikuva kvaliteediga materjalide ning äraproovimata allhankijate/ tarnijate kasutamine.

Mateki kvaliteeditagatised:

–          Tootmises kasutame eranditult kuivatatud ja hööveldatud puitu.
–          Meie  puitkonstruktsioonide ja –hoonete kavandamine, tootmine ja turustamine vastavad kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2008 nõuetele ning on Bureau Veritase poolt veebruaris 2006 sertifitseeritud.
–          Matekil on sõlmitud tähtajatu kvaliteedikontrolli järelevalveleping Saksamaa sõltumatu kvaliteedikontrolli instituudiga Braunschweigis, mis 1997.a. omistas Mateki toodetele vastavussertifikaadi.
–          Juunis 2009 sertifitseeris Norra sertifitseerimisorgan SINTEF Byggforsk Mateki puidust moodulid ja elemendid vastavalt tehnilises heakskiidus nr. 2532 toodud omadustele, kasutusvaldkondadele ja tingimustele.

AS Matek

Address: Pärnu mnt 158
Tallinn 11317
Phone: +372 622 0077
Fax: +372 622 0078

 

E-mail: matek @ matek.ee
Reg nr: 10377272,
VAT: EE100345801