„AS MATEK has been highly professional both in technical drawing and construction.“ Per-Øivind Wold, Villa Utvikling A.S
„Flexibility and innovativeness make AS MATEK an easy partner to work with.“ Roar Fuglerud, RF Prosjekt AS

Trehus

MATEK > Om Selskapet > Trehus

Tre er et lett og varmebestandig materiale som er lett å bearbeide. Dessuten er det det mest benyttede, fornybare konstruksjonsmaterialet. Folk som setter pris på ren natur, lave vedlikeholdskostnader og en konstruksjonsløsning som er best for økosystemet, velger gjerne trehus.

De viktigste argumentene for å velge en prefabikkert løsning, er

– høy kvalitet (Matek er Sintef-sertifisert)
– væruavhengighet
– kort byggetid
– god termisk mostand.

Produksjon på fabrikk forutsetter grundig prosjektering, samt at man finner gode montasjeløsninger som i sin tur sikrer høy kvalitet på komponenter og dermed på hele bygningen.

Et prefabrikkert system gjør det mulig å ferdigstille hus på 3-4 måneder, og byggearbeidene kan utføres hele året.

Matek produserer elementer og moduler ut fra kundens ønsker og behov, og fokuserer på høy kvalitet både på produktene og monteringen. I produksjonen brukes kun materialer med internasjonale produktsertifikater. Det er helt utelukket å bruke usertifiserte materialer med varierende kvalitetsnivå.

Matek bruker bare tørket og justert trelast i produksjonen. Kvalitetssikringssystemene er bygget opp i henhold til kravene i ISO 9001:2008, og er sertifisert av Bureau Veritas senest i 2009. Selskapet har inngått en tidsubegrenset kontrakt om kvalitetskontrolltilsyn med et uavhengig, tysk kvalitetskontrollinstitutt som utstedte samsvarserklæring på Mateks produkter i 1997.

I juni 2009 ble Mateks trehusmoduler og -elementer godkjent av SINTEF Byggforsk med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i Teknisk Godkjenning nr. 2532.
Produksjonen skjer innendørs i romslige, lyse og tempererte lokaler og ved hjelp av den mest moderne teknologien.

AS Matek

Address: Pärnu mnt 158
Tallinn 11317
Phone: +372 622 0077
Fax: +372 622 0078

 

E-mail: matek @ matek.ee
Reg nr: 10377272,
VAT: EE100345801