„AS MATEK has been highly professional both in technical drawing and construction.“ Per-Øivind Wold, Villa Utvikling A.S
„Flexibility and innovativeness make AS MATEK an easy partner to work with.“ Roar Fuglerud, RF Prosjekt AS

Introduktion

MATEK > Introduktion

Matek AS – om företaget

Matek tillverkar modul- och elementhus sedan 1988, vilket gör det till Estlands äldsta tillverkare av monteringsfärdiga träkonstruktioner med moderna lösningar.

Mateks huvudsakliga verksamhet omfattar projektering, tillverkning och uppförande av träbyggnader och byggnadsdelar.

Inom hustillverkning är våra huvudprodukter:

– prefabricerade ytelement och rumsmoduler med trästomme;
takstolar med spikplåtsförband           
– olika hussatser.

Våra träkonstruktioner används för tillverkning av:     

radhus              
flerfamiljshus               
offentliga byggnader
sociala byggnader       
villor           

Mateks främsta marknad idag är Skandinavien dit vi under de senaste åren har exporterat ~ 85% av vår produktion. Vi har utfört många olika bygguppdrag på krävande marknader med långa traditioner inom byggnad av trähus, som har höga förväntningar såväl vad gäller produktkvalitet som leveranshastighet och konstruktion.

Vision

Erbjuda innovativa och användbara helhetslösningar för byggnation baserat på traditionella material. Vara bäst inom sitt område.

Mission

Tillhandahålla personliga, ekonomiska och ekologiska byggprodukter och tjänster med monteringsfärdiga helhetslösningar av trä som motsvarar kundens förväntningar.

– 3 Erbjuda bygglösningar som motsvarar kundens förväntningar, behov och möjligheter.
– 2 Använda ekologiskt rena och naturligt förnybara material i produktionen.
– 1 Erbjuda ekonomiska bygglösningar i tillverknings- och byggprocessen.

Värderingar

Det vi gör gör vi bra – som proffs kan vi vår produkt och kan erbjuda kunden de bästa lösningarna. När vi gör saker rätt uppfyller vi och överträffar våra partners förväntningar på oss.
Vi hittar alltid en lösning – olika problem kan uppstå vid varje steg vi tar. Vi på Matek vet att det är bra att hantera problem med öppna sinnen och ännu bättre är det att lösa problemet. För oss är det en hederssak att kundens bekymmer får en lösning.
Tillsammans är vi starka – vi tror att när vi beaktar varandras styrkor och säregenheter yrkesmässigt, stöttar varandra och engagerar oss i vår verksamhet kommer vi längre tillsammans än var och en för sig.
Ärlighet kommer först – vi lovar precis så mycket eller snarare lite mindre än vad vi egentligen kan åstadkomma.
Vi tänker på morgondagen – vi utvecklar våra tjänster, produkter och vår organisation och föreslår nya, smarta och framgångsrika lösningar.

AS Matek

Address: Pärnu mnt 158
Tallinn 11317
Phone: +372 622 0077
Fax: +372 622 0078

 

E-mail: matek @ matek.ee
Reg nr: 10377272,
VAT: EE100345801